Servicelampa Volvo v70

Haha, då var servicelampan släckt, utan att koppla in nån dator 🙂 @fux46Lite nöjd att slippa se den lysa vid varje start 🙂 – Tändning till läge I– Tryck in trippknappen– Tändning till läge II– Vänta tills servicelampan blinkar– Släpp trippknappen– Tändning av Tada.