Gå till innehåll

Haha, då var servicelampan släckt, utan att koppla in nån dator 🙂 @fux46
Lite nöjd att slippa se den lysa vid varje start 🙂

- Tändning till läge I
- Tryck in trippknappen
- Tändning till läge II
- Vänta tills servicelampan blinkar
- Släpp trippknappen
- Tändning av

Tada.